Acteren in trainingen en assessments

Voor bedrijven en zelfstandige trainers

Trainingsacteur

Ik ben als trainingsacteur inzetbaar in communicatietrainingen en assessments voor bedrijven. Bij trainingen beschouw ik de oefensituatie als een soort laboratorium: deelnemers kunnen bij wijze van experiment nieuw gedrag uitproberen. Het gaat hierbij niet om goed of fout, maar om de vraag: wat is het effect van je gedrag en welk gedrag is het meest effectief? Tijdens de simulatie reageer ik op het gedrag van de deelnemer en ben ik dus beïnvloedbaar. Ik schakel en stuur waar nodig en doe dit alles in afstemming met het leerdoel van de deelnemer. Na afloop geef ik op een constructieve manier feedback: wat ging goed en wat kan nog beter. Ik ben inzetbaar in trainingen rond de volgende onderwerpen: – assertiviteit – feedback geven – communicatie voor leidinggevenden – communicatie voor artsen en specialisten – omgaan met grensoverschrijdend gedrag – slecht nieuws gesprekken – mediationgesprekken – algemene gesprekstechnieken Bij acteren in assessments (bijvoorbeeld als onderdeel van een sollicitatieprocedure of een ontwikkelassessment) gaat het net even anders dan in een training. Ik laat specifiek gedrag zien waardoor de kandidaat de gelegenheid krijgt om te laten zien in hoeverre hij over de gevraagde competenties beschikt, die door de assessor(en) word(t)(en) beoordeeld.

Waarom een trainingsacteur?

Wat is nou de meerwaarde van een acteur in jouw training? Er zijn immers trainers die deelnemers onderling met elkaar laten oefenen, misschien heb jij dat tot nu toe ook altijd  gedaan. Dan kan wellicht voordelen opleveren, er zitten zeker ook haken en ogen aan. Deelnemers kunnen soms best leuk spel neerzetten, maar daar blijft het vaak bij. En zelf als trainer de praktijksimulaties doen kan ook lastig zijn, want je hebt ineens twee petten op. Wat ook voor de deelnemers verwarrend en drempelverhogend kan zijn. Dus is het raadzaam om dit gedeelte over te laten aan een professioneel trainingsacteur. Trainingsacteren is een vak waarbij meer komt kijken dan enkel kunnen acteren. Een goede trainingsacteur kenmerkt zich door onderstaande kwaliteiten:

Naturel en realistisch spel.

Een trainingsacteur is in staat om naturel en realistisch spel neer te zetten. Trainingsacteren is totaal anders dan acteren op een podium. De trainingsacteur is niet uit op applaus, maar is dienstbaar aan de training. Dus geen typetjes of cabaret, maar geloofwaardig en realistisch spel.

Een breed palet van gedrag en emoties.

Een trainingsacteur kan divers gedrag laten zien met bijbehorende emoties. Niet enkel verbaal, juist ook non-verbaal kan een acteur veel laten zien in het spel.

Uitvragen, inleven en neerzetten van gedrag.

Regelmatig komt het voor dat cursisten eigen casuïstiek inbrengen en de acteur de cursist moet uitvragen. Een trainingsacteur is getraind om de juiste vragen te stellen en kan hierdoor in enkele minuten de situatie helder krijgen, zich inleven en het gewenste gedrag neerzetten.

Constructieve feedback.

Tijdens het spel observeert de acteur de cursist waardoor hij na afloop heel concreet het gedrag kan benoemen dat de cursist liet zien. De acteur geeft feedback op basis van de drie G’s: gedrag (je keek uit het raam toen ik aan het vertellen was..), gevoel (dat kwam op mij over alsof je niet geïnteresseerd was..) en gevolg (hierdoor heb ik niet alles verteld…). Er kan nog een vierde G volgen: gewenst resultaat.

Interactief spel.

Een trainingsacteur reageert op wat de cursist zegt en doet en wat dat bij hem oproept. Het gedrag van de acteur ligt dus niet van tevoren vast en is beïnvloedbaar. Verandert het gedrag van de cursist, dan zal de reactie van de acteur ook anders zijn. De acteur is in staat te schakelen in zijn gedrag. De cursist merkt hierdoor meteen het effect van zijn gedrag.

Afstemming op de cursist.

Iedere cursist is uniek en heeft een eigen tempo. Het verschilt per cursist wat hij nodig heeft en aan kan. Een trainingsacteur stemt zijn gedrag hier op af en doseert het spel zodat het past bij de betreffende cursist.

Afstemming op het leerdoel.

Een trainingsacteur acteert altijd met het leerdoel van de training in zijn achterhoofd. Het spel is hierop afgestemd en de trainingsacteur kan hierdoor heel bewust gewenst gedrag belonen. Ook kan de trainingsacteur de situatie zodanig sturen met zijn spel, dat de cursist optimaal de gelegenheid krijgt te werken aan zijn leerdoelen en de gewenste vaardigheden te oefenen. De acteur acteert hierdoor niet enkel vanuit intuïtie, het moment, maar tegelijkertijd ook vanuit de zogenaamde helikopterview.

Een trainingsacteur is bekend met verschillende theorieën, modellen en werkvormen.

De acteur kan meer spelen dan alleen het bekende rollenspel, is bekend met de meest bekende theorieën en modellen, kan deze in het spel verwerken en kan de feedback hiermee onderbouwen.

Wat ik kan toevoegen aan jouw training?

Van mij kun je bovenstaande competenties verwachten. Afhankelijk van je wensen kan ik naast het bekende rollenspel of praktijksimulatie ook andere werkvormen inzetten, casuïstiek schrijven, zelf met een subgroepje aan de slag gaan of meedenken over het ontwerp en inhoud van de training. Hoe dan ook zorg ik ervoor dat de theorie gaat leven, deelnemers actief betrokken zijn bij de training en ervarend leren. Zodoende help ik je het leerrendement te verhogen. Door mijn achtergrond als gedragswetenschapper beschik ik over een stevige basis als het gaat om gedrag, communicatie en leersituaties. Mijn werkervaring is breed en daardoor ben ik bekend met diverse werkterreinen. Lees hier wat anderen over mij zeggen.

Wat kan je van mij verwachten?

Ik ben een geschoold trainingsacteur en ben opgeleid bij Dubbel E Acteerservice in Amsterdam. Bij een eerste samenwerking vind ik het fijn om, indien mogelijk, vooraf kennis te maken. Kan dat niet, dan neem ik van tevoren contact op om de training voor te bespreken. Ook wanneer het niet om een eerste samenwerking gaat, vind ik het belangrijk om goed voor te bereiden. Ik zorg dat ik ruim voor aanvang van de training aanwezig ben. Na afloop van een training bespreek ik graag na om te horen hoe jij mijn bijdrage hebt ervaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *